Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

1.1. Satıcı Bilgileri

Şirket Unvanı: Reis Mücevherat ve Kuyumculuk Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” ve/veya “Reis Kuyumculuk” olarak anılacaktır.)
Adres: Teşvikiye Mah. Teşvikiye Cad. Seven Apt. Blok No:18 İç Kapı No:8 Şişli/İstanbul
Ticaret Odası / Sicil No: İstanbul Ticaret Odası / 228908-5
Vergi Dairesi / Vergi No: Mecidiyeköy Vergi Dairesi / 7341913988
Mersis No: 0734191398800001
Müşteri Hizmetleri: 0850 255 65 55
İletişim/Şikâyet: [email protected]

1.2. Alıcı Bilgileri

Ad-Soyad:  %FATURA_AD_SOYAD% (“Alıcı” olarak anılacaktır.)
Adres: %FATURA_ADRES%
Telefon: %FATURA_TEL_1%
E-Posta: %UYE_E-POSTA%

Satıcı ile Alıcı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında kısaca ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. SÖZLEŞME'NİN KONUSU

2.1.
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.) konusu, Alıcı’nın, Satıcı’ya ait “reiskuyumculuk.com” URL adresli internet sitesi (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.) ve/veya mobil cihaz uygulaması (bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda nitelikleri, satış fiyatı, miktarı, ödeme şekli ve cayma hakkı belirtilen ürün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. İlgili mevzuat kapsamında tüketici sayılmayan Alıcılar hakkında ise Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. Alıcı, işbu Form ve Sözleşme’yi onaylayıp ödeme yapmayı kabul ettiği takdirde, Satıcı’ya karşı aşağıda belirtilen tutarda bir ödeme yükümlülüğü altına girdiğini bilmektedir.
2.2. Alıcı, Satıcı’nın isim, unvan, açık adresi, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu ürün/hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, cayma hakkı, masrafları vb. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar, Satıcı tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı işleme ve Alıcı'ya elektronik iletişim kuralları ile Alıcı'nın bu hususlarda Satıcı'ya verdiği izinler vb. konularda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini, ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini, okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
2.3. Site ve Uygulama’nın ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve Alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

%URUNLER%

3. ALICININ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Alıcı, siparişi oluşturması ve Sözleşme’nin kurulmasından önce, gerek Site ve Uygulama’nın ilgili sayfaları ve kısımlarındaki tüm genel özel açıklamalar gerek Sözleşme gerek Ön Bilgilendirme Formu (bundan böyle “Form” olarak anılacaktır.) gerekse de sair şekillerde, aşağıda yer verilenler de dahil olmak üzere Sözleşme’nin akdi ve uygulaması ile ilgili tüm hususlar hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini ve bunları okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

a) Ürün/hizmetin temel nitelikleri,

b) Satıcı'nın adı veya unvanı, MERSİS numarası veya vergi kimlik numarası ve iletişim bilgileri ile diğer tanıtıcı bilgileri,

c) Ürün/hizmetin satın alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

d) Satıcı'nın mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve İTO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri,

e) Satıcı tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve elektronik iletişim kuralları ile Alıcı’nın bu hususlarda Satıcı’ya verdiği izinlerin kapsamı, Alıcı’nın kanuni hakları, Satıcı’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri,

f) Ürün/hizmet için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

g) Ürün/hizmet için kabul edilen ödeme yöntem-araçları, Ürün/hizmetin vergiler dahil toplam satış fiyatı,

h) Ürün/hizmetin Alıcı’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslimat-kargo masrafları gibi ek masraflar hakkında bilgiler,

i) Ürün/hizmet ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ve süresi ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin diğer bilgiler ve Taraflar’ın bu hususlardaki sorumlulukları,

j) Alıcı’nın cayma hakkını kullanamadığı durumlarda bu haktan faydalanamayacağına veya hakkın süresinde kullanılmaması da dahil olmak üzere hangi koşullarda bu hakkı kaybedeceğine ilişkin bilgi,

k) Alıcı’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü, Satıcı’nın iade için öngördüğü Kargo Şirketi’ne ilişkin bilgi ve tüm mali hususlar (iade yöntemi ile masrafı, Sözleşme konusu bedelin iadesi ve iade sırasında Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları sebebiyle yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),

l) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,

m) Satıcı’nın talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,

n) Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,

o) Alıcı’nın Site ve Uygulama’da bazı dönemlerde uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detayları,

p) Satıcı’nın bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,

q) Mahiyetine göre Sözleşme'de yer alan diğer tüm satış şartları ile Sözleşme Alıcı tarafından Uygulama ve Site’de onaylanarak kurulduktan sonra Sözleşme’nin Alıcı’nın talebi halinde Alıcı’ya elektronik posta ile gönderileceği ve Alıcı tarafından Sözleşme’ye üyelik hesabından erişilebileceğine ilişkin bilgi,

r) Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın, başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğine ilişkin bilgi.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN NİTELİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ


4.1.
Alıcı tarafından satın alınan ürün/ürünlerin türü, kodu miktarı, modeli, rengi, birim fiyat(lar)ı, satış bedeli ile ödeme bilgileri ve Alıcı’nın bildirdiği teslimat yeri dahil teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir. İşbu Sözleşme’yi imzalayan Alıcı; ürün kodu, adedi, ürünün vergiler dahil fiyatı, teslimat ücreti, ödeme şekli, cayma hakkı hakkında ödeme yapmadan önce bilgilendirildiğini ve bu bilgileri onayladığını kabul ve beyan eder. Alıcı, Form ile Sözleşme’yi onayladığında, seçmiş olduğu ödeme yöntemine göre aşağıda yer alan bedel Alıcı’dan tahsil edilecek ve Alıcı tarafından seçilen ürünler, Alıcı’nın beyan ettiği teslimat adresine gönderilecektir.

FATURA BİLGİLERİ

Ödeme Şekli : %ODEME_SEKLI%
Teslimat Adresi : %TESLIMAT_ADRES%
Teslim Edilecek Kişi: %TESLIMATI_ALAN%
Fatura Adresi : %FATURA_ADRES%
Kargo Ücreti : %KARGO_UCRETI% TL


Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte
teslim edilecektir.


4.2. Ürün karşılığında ödenecek tüm tutarlar (tüm vergiler dahil satış fiyatı, kargo bedeli, taksit farkı tutarı vb.) yukarıdaki tabloda Alıcı’nın bilgilerine sunulmuştur. Alıcı, Form ve işbu Sözleşme’yi onayladığında ödeme yükümlülüğünün doğacağını bilmekte ve kabul etmektedir.
4.3. Alıcı, ödemelerini kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilecektir.
4.4. Tereddüte mahal vermemek bakımından; Alıcı'nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Satıcı'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. Satıcı'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. Alıcı'nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.
4.5. Satıcı tarafından açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı, tamamen kendi ticari takdiri doğrultusunda satış anında yürüttüğü ve Site’de şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını veya bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir.
4.6. Cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı için kullanıldığı haller ile bir kısmı için kullanıldığı durumlarda (varsa Alıcı’nın istifade ettiği) Satıcı ücretsiz kargo (teslim) kampanyası asgari alışveriş tutarının altına düşülmesi halinde, kampanya kapsamında tahsil edilmemiş teslim-kargo bedelinin tamamı Alıcı'ya iade edilecek tutardan mahsup edilerek tahsil olunur. (Alıcı’nın teslim-kargo ücreti ödediği hallerde bu ücret iade olunur.) Bunun gibi, Alıcı’nın herhangi bir Satıcı kampanyasının asgari tutarında alışveriş sureti ile indirim veya aynı mahiyette olmak üzere bedelsiz (hediye) ürün aldığı haller ile hediye çeki vb. kazandığı/kullandığı tüm hallerde, cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı veya bir kısmı için kullanılması neticesinde söz konusu asgari bedelin altına inilmiş yahut herhangi bir surette hediye çeki vb. kazanım/kullanımı şartı ortadan kalkmış, böylece genel ifadesi ile kampanyadan yararlanma şartları/kazanım veya kullanım şartları Alıcı tarafından bozulmuş-uyulmamış ise, söz konusu indirimin (varsa keza hediye ürün bedelinin) tamamı Alıcı'ya iade edilecek tutardan mahsup edilerek, yetmediği hallerde alışverişi sırasında kullandığı ödeme aracından (kredi kartı vb. dahil) tahsil olunur; Alıcı alışverişi sebebi ile (sanal/fiziki) hediye çeki, puanı vb. kazanmış ise bu iptal edilir, (sanal veya fiziki) hediye çeki, puan vb. kullanmış ise bedelinin tamamı yine Alıcı'ya iade edilecek tutardan mahsup edilir, yetmediği hallerde yukarıdaki gibi tahsil olunur. Bu hükümler, cayma hakkının kullanıldığı hallerin yanı sıra, ayıplı ürünler hariç ürün iadesinin söz konusu olduğu diğer tüm hallerde de aynen tatbik edilir.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. Satıcı, ürün/ürünleri eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile mevzuat gereği ürün/ürünle birlikte teslim etmesi gereken sair bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin Satıcı’nın hesabına geçmesi akabinde mümkün olan en kısa sürede yapılacaktır. Teslimat süresi, her halükârda 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşuluyla, Alıcı’nın belirtmiş olduğu teslimat adresine Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi (“Kargo Şirketi”) tarafından teslim edilecektir. Bu süre içerisinde Satıcı’nın edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı, Sözleşme'yi feshedebilecektir. Alıcı’nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürün satışlarında teslimat süresi 30 (otuz) günlük teslimat süresi bulunmamakta olup süre 30 (otuz) günü aşabilecektir. Alıcı’nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan işbu ürün satışlarında teslimatın 30 (otuz) gün içerisinde yapılmaması dolayısıyla Alıcı, Sözleşme’yi feshedemeyecektir.Normal satış/teslimat koşulları dışındaki olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın vb.) nedeni ile yasal azami 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı, teslimat ile ilgili olarak Alıcı’yı mevcut iletişim bilgilerinden ulaşarak haberdar eder. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir.
5.3. Alıcı’nın, yukarıda belirtmiş olduğu teslimat adresinde bulunmaması, ürünü teslim almaması veya hatalı adres bildirilmesi durumunda, Satıcı, hiçbir sorumluluk kabul etmez; bu durumda Satıcı, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, bu kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, Alıcı’nın, ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün Alıcı’nın kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya ürünün teslim edilememesi nedeniyle iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.
5.4. Satıcı, ürün/ürünleri, Kargo Şirketi aracılığı ile Alıcı’ya göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo Şirketi’nin Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde Alıcı’nın ürünü Kargo Şirketi’nin Satıcı tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir.
5.5. Alıcı, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü Kargo Şirketi’nden teslim almayacaktır. Ürünü teslim alacak her kişi, teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargo sürecinden kaynaklanan bir sorun gördüğünde ürünü kabul etmemekle ve Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı, herhangi bir mesuliyet kabul etmeyecektir. Teslim alınan ürünün hasarlı olduğuna ilişkin herhangi bir tutanak tutulmaması halinde, ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Alıcı bu hususu bilmekte ve kabul etmektedir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalı ve ürün faturası ve teslim sırasında Alıcı’ya iletilen diğer tüm belgeler (örneğin garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb.) ile birlikte iade edilmesi gerekmektedir.
5.6. Alıcı’nın ürünü teslim almadan önce masraflar dahil Form ve Sözleşme’de belirtilen tüm tutarı ödemiş olması gerekir. Teslimattan önce ürün bedelinin Satıcı’ya tamamen ödenmediğinin tespit edilmesi halinde Satıcı, tek taraflı olarak siparişi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir.
5.7. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, ürün en geç 7 (yedi) gün içinde Alıcı tarafından Satıcı’ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi, Alıcı’nın bankaya haksız bir talimatından veya itirazından yahut bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı’nın iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır. Ayrıca, Alıcı, sözleşme konusu ürünün teslim edilmesinden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu bedelin ilgili Banka tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde de, Alıcı, ürünü en geç 7 (yedi) gün içerisinde iade masrafları Alıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.8. Listelenen ve Site’de ilan edilen fiyatlar, siparişin oluşturulduğu andaki fiyatlardır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler, güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korur. Satıcı, teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu değildir. Fiyat ve ürün bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Satıcı hatayı gidermek üzere teslimat yapmaktan imtina edebilir. Bu halde sipariş iptal edilerek sipariş tutarı Alıcı’nın hesabına iade edilecektir. Bununla birlikte, ürünün gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise Alıcı’ya gerçek fiyat bildirilir. Alıcı’nın talebi doğrultusunda, gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir. Alıcı, bu hususları bildiğini kabul ve beyan etmektedir.
5.9. Satıcı tarafından sunulan mal/hizmet, perakende satış kapsamında tüketiciye yöneliktir; Satıcı, toplu olarak Satıcı’nın hazır edemeyeceği boyut ve miktarda sipariş verilmesi halinde, işbu Sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkını saklı tutar.
5.10. Site’de bulunan ürünler, ilgili operasyon mağazalarımızın stokları ile sınırlıdır. Sipariş verilen ürünün stok tükenmesi ve benzeri ticari imkansızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle yasal süre içerisinde teslim edilmesinin imkansızlaşması halinde, Satıcı, Sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılmasını takiben üç gün içinde Alıcı’ya işbu durumu bildirecektir. Bu takdirde Alıcı, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın sözlü ve/veya yazılı onayını almak kaydıyla, Satıcı, eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün tedarik etmeye çalışacaktır. Alternatif ürün tercih edilmesi halinde ise herhangi bir tutar farkı söz konusu ise aradaki fark Alıcı’dan tahsil edilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde Satıcı; varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde Alıcı’ya iade edecektir. Satıcı, her durumda Sözleşme konusu taahhüdünü yerine getirmiş sayılır.
5.11. Satıcı, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı yukarıda yer alan iletişim bilgilerinden bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle muadil bir ürün tedarik edebilecektir.
5.12. Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.
5.13. Sözleşme kapsamında herhangi bir nedenle Alıcı’ya bedel iadesi yapılması gereken durumlarda, Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış olması halinde, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın Satıcı tarafından bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğunu ve olası gecikmelerde bankanın sorumlu olduğunu ve bunlar için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.14. Satıcı, Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankadan kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilecektir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, söz konusu taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
5.15. Alıcı, İnternet Sitesi’ni kullanırken mevzuata uygun davranmayı kabul eder. Alıcı, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara uygun olmayan bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, başkalarının İnternet Sitesi’ni kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı (spam, virüs vb.) işlemlerde bulunamaz. Aksi takdirde, tüm hukuki ve cezai yükümlülük münhasıran Alıcı’ya aittir. Ayrıca mevzuat veya Sözleşme’nin ihlali nedeniyle, Satıcı’nın Alıcı’ya karşı yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.
5.16. Alıcı, ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, Sözleşme'nin giriş kısmındaki Satıcı iletişim kanallarından ulaşarak yazılı şekilde Satıcı'ya bildirebilir.
5.17. Alıcı, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderildiklerinden, söz konusu Bilgilendirmelere ve bu Sözleşme'ye, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, Satıcı nezdindeki sistemlerde on yıl süre ile muhafaza edilir.
5.18. Alıcı’nın, Satıcı’nın keyfiyetine göre düzenlemiş olduğu kampanyaları, Alıcı’ya vermiş ve/veya iletmiş olduğu kupon, kupon kodlarını kötü niyetli bir şekilde kullanması/kullandırtması, Satıcı’nın iyi niyetini suistimal etmesi/ettirmesi halinde, Satıcı bahse konu aykırı işlemleri bertaraf etmek maksadı ile satış iptali de dahil bilcümle gerekli işlemleri gerçekleştirebilecektir. Ancak aykırı işlemin sonucunda Alıcı’nın Satıcı aktifi aleyhine zenginleşmesi halinde, Alıcı, işbu zenginleşmeyi talebin Alıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde Satıcı’ya iade edecektir. Aksi halde Satıcı işbu zenginleşmenin iadesi ve Alıcı’nın müeyyidelendirilmesi zımnında bilcümle hukuki ve cezai yollara başvurabilecektir. Alıcı, işbu maddede belirtilen hususları kabul ettiğini ve herhangi bir itiraz hakkının bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.19. Satıcı, herhangi bir zamanda yenileme, geliştirme ve sair sebeplerle Site’nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması halinde Satıcı'nın, üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Site’nin faal olduğu dönemde sipariş edilen ürünlerin teslimatları işbu sebebin ortadan kalkması akabinde Sözleşme şartları çerçevesinde tamamlanacaktır.
5.20. Alıcı, Site’ye üye olurken ve sipariş esnasında; Form ve Sözleşme kapsamında olduğu ve Satıcı nezdinde tutulan kişisel bilgilerinin (isim, soyadı, unvan, adres, telefon, faks, e- posta vb.), Satıcı tarafından, temsilcileri vasıtası ile gerek e-posta, telefon, faks veya SMS yoluyla gerekse de posta yoluyla Alıcı ile irtibat kurulması, sipariş yönetimi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yönetimi amaçlarıyla kullanılabileceğine muvafakat etmektedir.
5.21. Alıcı, Form ve Sözleşme’de yer alan kişisel bilgilerinin ve ödeme bilgilerinin tam ve doğru olmasından sorumludur. Bu bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda Alıcı, İnternet Sitesi üzerinde yer alan hesabından bu bilgileri güncellemekle yükümlüdür.


6. CAYMA HAKKI

6.1. Alıcı; 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet için Sözleşme’nin kurulduğu gün; Ürün için Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü teslim aldığı gün başlar. Ancak Alıcı, Sözleşme’nin kurulmasından ürün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının on dört günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir.
6.2. Alıcı, Form ve Sözleşme’de yer alan kişisel bilgilerinin ve ödeme bilgilerinin tam ve doğru olmasından sorumludur. Bu bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda Alıcı, İnternet Sitesi üzerinde yer alan hesabından bu bilgileri güncellemekle yükümlüdür.
6.3. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde, aşağıdaki günler esas alınır.

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen üründe, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan üründe, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca ürünün düzenli tesliminin yapıldığı durumlarda, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk ürünü teslim aldığı gün.

6.4. Satıcı;

a) Ürün'ün teslimi veya Hizmet’in ifasından önce Alıcı’nın cayma hakkını kullanması durumunda cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren,

b) Ürün’ün tesliminden sonra Alıcı’nın cayma hakkını kullanması durumunda, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarih itibarıyla bedel Satıcı’ya aktarılmamışsa cayma hakkına konu Ürün’ün, iade için öngörülen Kargo Şirketi’ne teslim edildiği tarihten veya iade için öngörülenin haricinde bir Kargo Şirketi ile iade edilmesi durumunda da Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren,

c) Alıcı’nın siparişinin yasal süre içerisinde teslim edilememesi nedeniyle Sözleşme’yi fesih hakkını kullanması durumunda fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren

 14 (on dört) gün içinde, tahsil ettiği Sözleşme konusu bedeli ile teslimat masraflarının Alıcı’ya iadesinden sorumludur.
6.5. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar, Satıcı’ya aittir.
6.6. Cayma hakkının kullanılması için Alıcı tarafından 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya yukarıda bildirilen telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan ve Site’de yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin mal denenirken hasar görmemiş olması ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma hakkı kapsamında yer alan iade usulleri, Sözleşme’de yer almaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 14 (on dört) gün içinde ürün/ürünlerin bedeli ve teslimat masrafları, satıcı tarafından Alıcı’ya iade edilir ve 10 (on) günlük süre içinde sipariş konusu ürün/ürünleri Alıcı iade etmekle mükelleftir.
6.7. Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ilgili mevzuat gereği sorumludur. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle sipariş konusu ürün değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa, Alıcı cayma hakkını kaybedebilir ve kusur oranında Satıcı’nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ayrıca, söz konusu değişiklik ve bozulmalar sebebiyle ürün Satıcı tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır. Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.


7. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜN/HİZMETLER

7.1. Alıcı, aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

7.2. Ürünün, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan ürün türlerinden müteşekkil olması halinde, Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Yönetmelik hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacak; bu siparişler bakımından iade sağlanmayacaktır.


8. ALICI'NIN SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜ SATIN ALIRKEN ÖDÜL PUANLARI KAZANDIĞI VE/VEYA ÖDÜL PUANLARI KULLANARAK SATICI'YA ÖDEME YAPTIĞI HALLERDE UYGULANACAK ÖZEL ŞARTLAR

8.1. Ödül puanlarını kazandıran bir kuruluş ile Alıcı ve Satıcı arasında, ödül puanlarının Satıcı'ya ait Site’den alışverişlerde indirim vb. sağlamasına imkan veren cari bir sözleşmenin varlığında, Alıcı, Satıcı'nın söz konusu anlaşması ve keza kendisinin anılan kuruluş ile sözleşmesinin gereği olarak bu Sözleşme konusu alışverişi sebebi ile öyle bir ödül puanı kazanmış ise, işbu Sözleşme'den cayılması ve sair suretle feshi/sipariş iptali ile Alıcı'ya bir geri ödeme yapılması mevzubahis olan hallerde, Alıcı tarafından bu Sözleşme konusu satın alma ile kazanılmış ödül puanları, hediyeler ve benzerlerinin tutarı (parasal değeri) Alıcı'dan geri alınır. Şöyle ki; bu geri alma işlemi, Satıcı'nın ilgili kuruluş ile anlaşmasında farklı bir yöntem öngörülmedikçe, Alıcı'nın anılan kuruluş-sistem nezdinde (işbu Sözleşme konusu alışveriş ile kazanılmış ödül puanları hariç) yeterli-başka ödül puanı mevcut ise öncelikle o ödül puanlarından, mevcut değil ise Satıcı'nın Alıcı'ya iade edeceği bedelden nakden indirilerek (mahsup edilerek) yapılır.
8.2. Alıcı tarafından Sözleşme konusu ürün alışverişinde Satıcı'ya ödeme kısmen/tamamen ödül puanları vb. ile yapılmış ise, bu suretle satın alınan ürünün Sözleşme'nin ilgili hükümlerine göre ürün bedeli Alıcı'ya geri ödenecek biçimde iadesinin söz konusu olduğu hallerde, Alıcı'nın ürünü Site’den satın alırken Satıcı nezdindeki kullandığı ödül puanı ve benzerleri, Satıcı'nın ilgili kuruluş ile farklı bir anlaşması olmadıkça, Alıcı'ya (yine puan olarak) iade edilebilir.
8.3. Alıcı tarafından herhangi bir surette haksız ödül puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildiği durumlarda geçerli bir genel kural olarak, söz konusu ödül puanlarının parasal tutarı Satıcı tarafından Alıcı'dan (kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile) tahsil olunabilecektir. Bu hüküm, öyle bir sistemin uygulaması neticesi Satıcı tarafından Alıcı'ya hediye verilen malların bedeli için de geçerlidir.
8.4. Ödül puanı ve benzerlerinin kazanım ve kullanım işlemleri ilgili diğer hususlar, söz konusu kuruluş ile Alıcı ve Satıcı arasındaki anlaşma hükümlerine tabi olup, ilgili hallerde Satıcı, gerek işbu Sözleşme gerekse de anılan sözleşmede belirli tüm hak ve yetkileri Alıcı ve kuruluş nezdinde kullanabilir, ilgili işlemleri belirtilen kuruluş ve/veya aynı sistemdeki diğer işyerleri adına ve/veya hesabına da yapabilir.
8.5. Satıcı'dan kazanılan veya Satıcı nezdinde kullanılan ödül puanları, hediye çekleri vb. mukabili nakdi para talepleri, hiçbir durumda ve surette kabul edilmez.
8.6. Satıcı, Alıcı ile yukarıda anılan kuruluşlar arasındaki ihtilaflar ile bunların herhangi bir maddi, hukuki, mali ve mali olmayan sonucu için hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir; yukarıdaki hükümler geçerli ve saklıdır.
8.7. Yukarıdaki hükümler, varsa, Alıcı’nın doğrudan Satıcı'dan edindiği ödül puanı kazanım ve kullanımlarında da kıyasen uygulanır.


9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE FİKRİ SINAİ HAKLAR

9.1. Satıcı, işbu Sözleşme kapsamında elde ettiği kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Satıcı, işbu Sözleşme kapsamında elde ettiği kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ikincil mevzuata uygun olarak işlemekte ve paylaşmaktadır.
9.2. Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında sağladığı kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu kontrol etmekle, bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamak, ilgisiz kişilerce erişilememesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil gerekli tedbirleri almak ve söz konusu kişisel verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan ve üçüncü kişilerden gelen taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.3. Alıcı, kişisel verilerin işlenmesi hakkında reiskuyumculuk.com linkinde yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve sair belgeler vasıtasıyla detaylı bilgiye ulaşabilecektir.
9.4. Site ve Uygulama’ya ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı’ya aittir.
9.5. Alıcı'nın sair suretle verdiği kişisel veri ve ticari elektronik iletişimlerine dair izin-onaylarının yanı sıra ve teyiden; Alıcı'nın Site’ye üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri Satıcı, dahil olduğu grup şirketler ve uygun göreceği üçüncü kişiler tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili merci ve mahkemelere iletilebilir. Alıcı kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.
9.6. Alıcı Satıcı'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı işlenmelerini ve/veya aynı kanallardan kanuni usulünce ulaşarak ya da kendisine gönderilen elektronik iletişimlerdeki ret hakkını kullanarak iletişimleri her zaman için durdurabilir. Alıcı'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir.
9.7. Site’den ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Satıcı sorumlu değildir.


10. ŞİKAYET VE İTİRAZLARA DAİR ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ:

10.1. Alıcı, satın alınan mal ve/veya hizmetlere ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan (yukarıda ve aynı zamanda aşağıda Satıcı’nın Bilgileri başlığı altında belirtilen iletişim adreslerini kullanarak) iletebilir. Şikâyetin iletilmesi halinde Satıcı, sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

Müşteri Hizmetleri Telefon Destek Hattı

0850 255 65 55

Müşteri Hizmetleri E-Posta Destek Hattı

[email protected]

10.2. Alıcı, aynı zamanda 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ve 27.11.2014 Tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tüketici sıfatını taşıyor ise; dilerse şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, mal/hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne yapabilirler. Tüketici sıfatına haiz olmayan Alıcı'lar bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
10.3. İşbu Sözleşme’de yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri yalnızca Alıcı’nın tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; Alıcı’nın 6502 sayılı Kanun’da yer alan tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler Taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir. Böyle bir durumda, Alıcı bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde değerlendirmeler yapılacak ve ilgili mercilere başvuru gündeme gelecektir.


11. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

11.1. Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır.
11.2. Alıcı, Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafta Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar ve ses kayıtlarının, delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.


12. YÜRÜRLÜK

12.1. Alıcı’nın, İnternet Sitesi’nde “Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum.” seçeneğini onaylaması ile Form ve Sözleşme’nin tüm koşulları derhal yürürlüğe girer. Sözleşme’nin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca elektronik posta ile de gönderilebilecektir.
12.2. Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler gerek işbu Sözleşme, Alıcı'nın Satıcı'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta adresine de gönderilmekte; anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.


13. KABUL VE ONAY BEYANI

Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan ve işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürün/hizmetin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu ürün/hizmet ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler dahil bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını Site’de elektronik ortamda gördüğünü, okuduğunu, içeriğini kabul ettiğini ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul iznini vererek ürün/hizmet sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum, içeriğini kabul ediyor ve onaylıyorum.

Ödeme Şekli : %ODEME_SEKLI%
Teslimat Adresi : %TESLIMAT_ADRES%
Teslim Edilecek Kişi: %TESLIMATI_ALAN%
Fatura Adresi : %FATURA_ADRES%
Kargo Ücreti : %KARGO_UCRETI% TL
ALICI
Adı/Soyadı : %FATURA_AD_SOYAD%
Tarih : %TARIH%
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.