Üyelik Sözleşmesi

KULLANICI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”); www.reiskuyumculuk.com ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve “Teşvikiye Mah. Teşvikiye Cad. Seven Apt. Blok No: 18 İç Kapı No: 8 Şişli/İstanbul” adresinde bulunan Reis Mücevherat ve Kuyumculuk Ticaret A.Ş. ("Reis Kuyumculuk") ile; www.reiskuyumculuk.com (“Site”) ve mobil cihaz uygulamasına (“Uygulama”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan internet sitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamaya üye olan kullanıcı (“Üye”) arasında, Üye’nin Reis Kuyumculuk’un sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi adına akdedilmiştir.

Reis Kuyumculuk ve Üye, işbu Sözleşme’de ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Kullanıcı: Site’yi ve Uygulama’yı alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

Üye: Reis Kuyumculuk’tan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, Üyelik Formu’nu (“Form”) eksiksiz doldurarak, Reis Kuyumculuk tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen gerçek ve tüzel kişidir.

18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olan Kullanıcılar, gerçek kimlik bilgileri ile Site'deki Form’u eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşını doldurmuş yasal yetkilisi, Site'deki Form’u eksiksiz doldurarak Üye olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. "Üye Adı", her bir üyeye özeldir ve aynı "Üye Adı" iki farklı Üye'ye verilmez.

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Reis Kuyumculuk tarafından Üye’nin aktive edilmesi tarihinden itibaren sunacağı hizmetler Üye’nin Site ve Uygulama kullanımının haklarını ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. Üye, işbu Sözleşme’yi imzalayarak tüm yükümlülüklerini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen Kullanıcı’nın, Site ve/veya Uygulama’da yer alan işbu Sözleşme’yi onaylayarak talep edilen bilgileri doğru ve güncel olarak doldurması ve üyelik başvurusunun Reis Kuyumculuk tarafından onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işlemi akabinde işbu husus Üye’ye bildirilecek ve Üyelik statüsü başlayacaktır. Böylece Üye, Sözleşme ve Uygulama’nın ilgili yerlerinde belirtilen haklardan yararlanabilecek ve yükümlülüklerden sorumlu hale gelecektir.

4.2. Üye olmak isteyen Kullanıcı’nın, 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. 18 (on sekiz) yaşını doldurmamış kişiler, Site’den ve/veya Uygulama’dan alışveriş yapamazlar. Site’ye giriş yapmakla ve/veya üye olmakla, kişi, 18 (on sekiz) yaşından büyük olduğunu beyan ve kabul eder.

4.3. Kullanıcı da Site veya Uygulama üzerinden alışveriş gerçekleştirebilmektedir. Bununla birlikte, çeşitli avantajlardan yalnızca Üyeler yararlanabilmektedir.

4.4. Üye, Site ve Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Site ve Uygulama belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Site ve Uygulama dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.5. Üye, Form’da bildirdiği veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adres, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgilerinin kanunlar önünde doğru olduğunu, Reis Kuyumculuk’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğradığı tüm zararları aynen ve derhal tazminle mükellef olduğunu, bildirmiş olduğu bilgiler üzerinden e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla Üye’ye iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Reis Kuyumculuk'un kendisine ulaşma hakkı bulunduğunu, aksine bir yazılı bildirim yapılmadığı müddetçe işbu Sözleşme’nin onaylanması ile Reis Kuyumculuk'un yukarıda sayılan iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla kendisi ile iletişime geçebileceğini, bilgilerini kendi pazarlama faaliyetleri çerçevesinde kullanabileceğini, Kişisel Verilerin Korunması kanunu çerçevesinde üçüncü kişilerle paylaşabileceğini kabul eder.

4.6. Site ile Uygulama’da ve bulunması halinde uzantılarında yer alan ticari markalar, ticari unvanlar, başlıklar, logolar, grafikler, desenler, görseller, genel görünüm, ticari takdim şekli, metinler ve sitede kullanılan tüm diğer materyaller, teknik veriler https://www.reiskuyumculuk.com ve bağlı olduğu Reis Kuyumculuk mülkiyetindedir ve yasal koruma altındadır. Site ve Uygulama üzerinde sunulan metin ve grafik dosyaları copyright ve/veya müseccel marka kanunlarıyla ya da başka herhangi bir yolla https://www.reiskuyumculuk.com’a ait fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır. Bu sebeple Site, Uygulama ve varsa uzantılarında yer alan ve yukarıda sayılı her metin ya da görsel materyal dahil, hiçbir unsur önceden izin alınmaksızın kullanılamaz. Bu Site ve Uygulama’da yer alan hiçbir materyal ve fonksiyonalite, Reis Kuyumculuk'un izni olmadan, başka mecralarda yayınlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, tekrar üretilemez, başka bir lisansa çevrilemez, posta ile gönderilemez, bilgisayara yüklenip her ne amaçla olursa olsun kullanılamaz, link veremez, başka internet sitelerinde kullanılamaz. Bu sayılanlar dışında bulunan diğer tüm haklar saklı tutulmakla beraber bu sayılanlara aykırı hareket edilmesi halinde Reis Kuyumculuk her türlü hukukî ve cezaî yola başvurma hakkına sahip bulunmaktadır. Üye, tüm bu hususları bildiğini kabul ve beyan eder.

4.7. Reis Kuyumculuk, dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu olmayıp hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

4.8. Site ile Uygulama’ya ve bulunması halinde uzantılarına girilmesi, Site’de yer alan bilgi ve diğer verilerin kullanılması sonucunda her ne sebeple olursa olsun doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Reis Kuyumculuk’un hiçbir hal ve surette sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.9. Site üzerinden, Reis Kuyumculuk'un sahibi olmadığı internet site/sitelerine bağlantı verilmesi halinde; Reis Kuyumculuk 'un işbu site/sitelerin içerikleri ve/veya içerdikleri bağlantılardan, hiçbir hal ve surette hukuki, cezai, idari ve başkaca sorumluluğu bulunmamaktadır. İşbu bağlantılı sitelere giriş halinde doğabilecek risklerin ve oluşabilecek her türlü zararın tamamen Üye ve Kullanıcılara ait olduğunu Üye ve Kullanıcılar bilmekte, kabul ve beyan etmektedir.

4.10. Reis Kuyumculuk'un her ne sebeple olursa olsun üyelik işleminin kesintiye uğraması, silinmesi, kaybolması, işlemde gecikme yaşanması, bilgisayar virüsü kapılması, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, hırsızlık, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.11. Havale/EFT siparişlerinin işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil; ödemenin Reis Kuyumculuk’un banka hesaplarına ulaştığının Reis Kuyumculuk tarafından teyit edildiği tarihtir.

4.12. Havale/EFT siparişlerinde, 72 (yetmiş iki) saat içinde ödemesi gerçekleştirilmeyen ve ardından "Havale/EFT yaptım" butonu tıklanarak ve/veya elektronik posta yoluyla işlemin gerçekleştirildiği Reis Kuyumculuk’a bildirilmeyen siparişler, iptal edilir. Üye ile Kullanıcı işbu hususu bilmekte ve kabul etmektedir.

4.13. Reis Kuyumculuk, Site’de satışa sunduğu ürünlerin hepsinin stokunu tutamamaktadır. Sipariş edilen bazı ürünler, sipariş üzerine üretilmektedir. Ancak çeşitli sebeplerle, sipariş verilen ve stokta olmayan ürünlerin üretimi mümkün olmayabilmektedir. Bu durumda siparişi veren kişi, e-posta ya da telefon aracılığıyla bilgilendirilir ve ürün için alınan tutar, sipariş kredi kartı kullanılarak verildiyse, kredi kartına; havale/EFT yoluyla verildiyse, banka hesabına herhangi bir cezai şart, faiz vs. olmaksızın, aynen iade edilir.

4.14. Site’ye hatalı, eksik ve yanıltıcı, genel ahlak kuralları ile kamu düzenine ve Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına aykırı bilgiler ve ifadeler girildiğinin, Site ve işletim sisteminin güvenliğini tehdit edici nitelikte faaliyete girişildiğinin, Site içeriğindeki bilgilerin değiştirilmeye, silinmeye çalışıldığının ve buna benzer durumların tespit edilmesi halinde Üye ve Kullanıcı’nın Site’ye erişim hakkı Reis Kuyumculuk tarafından engellenebilecek, Üyelik askıya alınabilecektir. Bu gibi faaliyetlere karışan kişi ve kurumlar hakkında, Reis Kuyumculuk’un Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkı dahil olmak üzere her türlü hukukî ve cezai hakkı saklı tutulmaktadır.

4.15. Üye'nin Site ve/veya Uygulama üzerinden işlem gerçekleştirebilmek adına ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin, üyelik adı ve şifresi gibi bilgileri üçüncü kişi ve kuruluşlarla paylaşma, diğer üyelerin bilgilerine ulaşma ve kullanma hakkı bulunmamaktadır. Üye’nin söz konusu aykırı hareketinden kaynaklanan her türlü zarardan Üye tek başına sorumludur. Bu tür kullanımlardan kaynaklanan her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk Üye’ye ait olacaktır.

4.16. Üye ve Kullanıcılar Site’yi kullanırken Reis Kuyumculuk’un sunmakta olduğu hizmetlere ilişkin olarak yayınlayacağı bildirimlere, başta Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere her türlü yasal düzenlemeye uygun davranmayı; aykırı kullanım halinde hukuki, cezai ve idari her türlü sorumluluğun Üye ve Kullanıcı’ya ait olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.17. Üye ve Kullanıcı, Site’yi genel ahlaka aykırı, kamu düzenini bozmaya yönelik, başkalarını rahatsız edici şekilde yasalara aykırı bir amaç uğruna kullanamaz.

4.18. Reis Kuyumculuk’un, Üyeleri ve Kullanıcılarının işbu Sözleşme ile sayılan yükümlülüklere ve/veya burada sayılı olmamakla beraber Site’de belirtilmiş genel kurallara uygun davranmadığının tespiti halinde Üye veya Kullanıcı’nın Site kullanımını süreli/süresiz engelleme ve/veya hesabını kapatma, Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.

4.19. Üye ve Kullanıcı, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Reis Kuyumculuk'un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi, Üye ve Kullanıcı’nın Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle Reis Kuyumculuk’un kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari, adli para cezaları için Üye ve Kullanıcılarına aynen rücu hakkı bulunduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.20. Üye, üyeliğini iptal etmek istemesi halinde, bu talebini [email protected] adresine e-posta ile ya da 0850 255 65 55 numaralı telefona bildirmelidir. Üyeliğin iptal edilmesi halinde Üye olarak siteye giriş yetkisi kaldırılacaktır.

4.21. Kullanıcı ve Üyelerin, Reis Kuyumculuk ile yaptığı her türlü yazışmanın saklanması tamamen onların sorumluluğunda olup işbu yazışmaların silinmesi ve/veya kaybolmasından Reis Kuyumculuk hiçbir hal ve surette sorumlu tutulamaz.

4.22. Üye’nin hesabını sonlandırması halinde Reis Kuyumculuk hesaba ilişkin bilgileri kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde silme/silmeme, üçüncü kişilerle paylaşma/paylaşmama hakkını saklı tutar. Üye’nin bu halde Reis Kuyumculuk'tan hiçbir hal ve surette hak ve tazminat isteme hakkı bulunmamaktadır.

4.23. Üyelerin diğer üyelerle ilişkisi tamamen kendisinin sorumluluğunda olup Üyeler diğer üyelerle ve/veya üye olmaksızın Kullanıcı kimselerle siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyetlerde (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Aksi halde suç duyurusunda bulunma ve resmi makamlardan soruşturma talebi gelmesi halinde Üyelerin kimlik bilgilerinin açıklanması hakkı saklı tutulmakla Reis Kuyumculuk 'un Üyelik hesabını sonlandırma ve doğmuş ve/veya doğacak her türlü zararının tazminini talep hakkı bulunmaktadır.

4.24. Reis Kuyumculuk tarafından Site’nin, Uygulama’nın virüs vs. yazılımları içermemesi amacıyla alabileceği tedbirleri alınmış olmasına rağmen Üyelerin de nihai korumayı sağlamak üzere virüs koruma programı tedarik etmesi gerekmektedir. Üyelerin internet sitesine girmesiyle, mobil uygulamayı kullanmasıyla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm zararlardan Üye sorumlu olduğunu bulunmaktadır.

4.25. Reis Kuyumculuk, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme hükümlerinde ve Site ile Uygulama’da yer alan Gizlilik Politikası dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, önceden Üye’ye bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak sonrasında ilan ederek değiştirebilir. Reis Kuyumculuk, Üye ve Kullanıcılara sağlanan hizmetleri sürekli/geçici olarak durdurma, içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Site ve Uygulama’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

4.26. Üye, Reis Kuyumculuk’un önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

4.27. Site’de ve Uygulama’da, Üye ve Kullanıcılar tarafından beyan edilen, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen ilgili kişilerin kişisel görüşleri olup görüş sahibini bağlar. Reis Kuyumculuk’un bu kişiler tarafından beyan edilen fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye ve Kullanıcılarının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.28. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında doğabilecek ihtilaflarda, Reis Kuyumculuk'a ait tüm resmi defter ve ticari kayıtları ile Reis Kuyumculuk’un veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

4.29. Reis Kuyumculuk, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.30. Site ve Uygulama’ya üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye’lerden alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Site ve Uygulama’nın kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üyelere iletebilecektir.

4.31. İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

5. GİZLİLİK

5.1. Reis Kuyumculuk, Üye'nin Site ve Uygulama’da sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için Site ve Uygulama üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Reis Kuyumculuk, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel veriler reiskuyumculuk.com linkinde yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

5.2. Üye, hizmetlerden faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Üye, kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki Reis Kuyumculuk’un politikalarına Site’de yer alan reiskuyumculuk.com üzerinden ulaşabilecektir.

5.3. Üye tarafından Site ve Uygulama’da beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Site ve Uygulama’nın işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Reis Kuyumculuk ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilere istinaden üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

5.4. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin Reis Kuyumculuk tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Reis Kuyumculuk söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye, kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

6. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Reis Kuyumculuk’un kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Reis Kuyumculuk’un işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Reis Kuyumculuk, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

7. YÜRÜRLÜK

Form’un okunup doldurulması ve onaylaması ya da Site ve Uygulama’nın kullanılarak hizmet alınması ya da sipariş verilmesi ile Üye, işbu Sözleşme’ye uymayı beyan, kabul ve taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın Reis Kuyumculuk tarafından tek taraflı olarak feshedilebilecektir.

8. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Anadolu Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

9. TEBLİGAT

9.1. Üye’nin, Reis Kuyumculuk'a bildirdiği elektronik posta adresi, bu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir. Bu elektronik posta adresinin kullanılarak Üye’ye yapılan her türlü bildirimin, Üye’ye postanın gönderilmesinden 2 (iki) gün sonra ulaştığı kabul edilir.

9.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 5 (beş) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

9 (dokuz) maddeden oluşan işbu Sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, Üye, kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını, bu onaylamadan sonra kendisine gönderilen tüm ticari içerikli gönderilere muvafakati bulunduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.